Utskriftsvennlig versjon: SAMT

Adresse: Valenvegen 2, 3802 Bø i Telemark
Telefon: 35946680.
E-post: post@samt.no


DET KOSTER Å HA STRESSA ANSATTE

GODE ARBEIDSPLASSER FOREBYGGER STRESS!

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene - arbeid i høyden

VERN MOT BAKTERIELLE SJUKDOM


Senter for Arbeidshelse og Miljø i Telemark SA

Senter for arbeidshelse og miljø i Telemark SA er en fellesordning med 7 ansatte fordelt på 5,90 årsverk. BHT har hovedkontor i Bø i Telemark og kontor på Dalen . Bedriftshelsetjenesten beskriver og dokumenterer god faglig kompetanse på alle fagområdene. Det er også dokumentert et relevant spekter av tjenester, samt kvalitetssikring av disse. Beskrevne rutiner sikrer oppfølging av alle kundene ved oppfølgingsansvarlige for hver bedrift, utarbeidelse av årlige handlingsplaner, deltakelse i AMU, årsrapporter og skriftlig rapportering etter utført arbeid. Det foreligger også et system som sikrer kompetanseutvikling for den enkelte ansatte, med blant annet en oversikt over gjennomført og planlagt kompetanseutvikling. Utdrag fra kvalitetssystemet viser også at BHT har rutiner for revisjon og kontinuerlig forbedringsarbeid. Godkjenningsenheten ser at det har vært positiv utvikling både på faglig kompetanse og tjenestekvalitet siden forrige søketidspunkt i 2010.

Vedtak
Søknad om godkjenning av bedriftshelsetjeneste innvilges.

Varsel om endringer
Bedriftshelsetjenesten er ansvarlig for å varsle Arbeidstilsynet om endringer som kan ha betydning for godkjenningen, jfr. Forskrift om administrative ordninger § 2-3. Endringer kan meldes på skjema som finnes på www.arbeidstilsynet.no/bht eller på e-post.

Aktuelt fra SAMT

HMS-kurs for verneombud, ledere og AMU-medlemmer i Midt-Telemark kommunene

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Langtidsfrisk- metoden ga ”urovekkende lavt sykefravær”

Mobbing i arbeidslivet og senere helseplagerWebløsning fra WebSys